Потребителят има правото да се откаже или да замени получена от него стока в срок от 14 (четиринадесет) работни дни от датата на получаване, съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите на продукта при условие, че продуктът е:

  • в оригиналния си вид и качествени характеристики, със запазена оригинална опаковка и етикет. Не се счита за повредена опаковка, чиято цялост е била нарушена с цел разопаковане на стоката.
  • без следи от употреба (скъсване, надраскване, счупване или други повреди), както и няма други повреди, причинени от неправилна употреба.

Заявка за връщане на продукт се подава писмено в свободен формат/текст на посочения електронен адрес за кореспонденция tonediko@gmail.com в срок не по-дълъг от 14 работни дни, считано от датата на закупуване, като ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да е посочена лична банкова сметка на потребителя, на която да бъде възстановена заплатената от потребителя сума.

Внимание:

  • При връщане на продукт, същата трябва да бъде адресирана до: гр. София 1784, ж.к. Младост 1, бл.79Б,  вх.1, ет.6. за Тонедико (връщане по Онлайн поръчка);
  • Транспортните разходи по връщане на продукт се поемат от потребителя.

Ако не бъде спазено някое от горепосочените условия, искане за рекламация (замяна) няма да бъде разглеждано!

При разногласия и възникнал спор с Тонедико ЕООД потребителят може да се обърне към помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите: https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya , да подаде жалба към Комисия за защита на потребителите https://kzp.bg/ , както и да подаде жалба на интернет страницата за онлайн решаване на спорове: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG

Помощ

Пишете ни на tonediko@gmail.com , ако имате въпроси свързани с връщането и замяна на продукти.