„ТОНЕДИКО“ EООД е създадена през 2015 г. Организация е за тези, които обичат изкуството и занимателната математика. Чрез събитията и информацията, която се предоставя в уебсайта и социалните медии, както и на събитията, които е инициирала организацията или в които е участвал екип от организацията, се разширява общността, която познава и има отношение към художественото стъкло, към техника Батик, към използването на математика и информационни технологии за изследване на изкуството или в процеса на създаване на художествени произведения.

„ТОНЕДИКО“ EООД  разработва и представя и математически пъзели, създадени в контекста на стила на някои художници, както и учебни помагала, в които се използват математически обекти, тясно свързани с идеи от изобразителното изкуство (например симетрия).

Официални сайтове и социални мрежи на организацията:

Facebook: https://www.facebook.com/Tonediko

Instagram: https://www.instagram.com/tonediko/

Twitter: https://twitter.com/tonediko

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCBG2mi3fSg4K8nyHxXYFn-Q

e-mail: tonediko@gmail.com

Официален сайт http://tonediko.com/ Официален Магазин https://shop.tonediko.com/

Екип на Тонедико