Поверителност и защита

Адресът на нашия уебсайт е: http://shop.tonediko.com.

Влизането в сайта ни не изисква регистрация. Ние не споделяме или разпространяваме Вашите данни за маркетингови или други цели на трети страни.

Каква лична информация събираме?

При запитване във формата за контакт – име, e-mail адрес, телефон за контакт. За поръчки и доставка на стоки: две имена, e-mail адрес, телефон за контакт, държава, адрес за доставка на поръчаните стоки. Зa издaвaнe нa фaĸтypa и oбpaбoтвaнeтo й – имeнaтa Bи, aдpec зa фaĸтypa, aдpec нa дocтaвĸa, eлeĸтpoнeн aдpec, изпoлзвaн метод зa плaщaнe, cyмa нa плaщaнeтo и пpoдyĸт/и, дaтa нa пoĸyпĸaтa.

Бисквитки

Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство. Функцията на „бисквитките“ е да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запазят определена информация, свързана с Вашите предпочитания. Използват се от повечето сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране.

Ефективност и функционалност

„Бисквитките“ за производителност целят събиране на статистическа информация и предоставяне на съдържание спрямо индивидуалните предпочитания на потребителите. Чрез тях ние анонимно измерваме броя посещения, разгледаните страници, активността на посетителите, както и повторните посещения на сайта. Тези „бисквитки“ ни помагат да анализираме трафика, което ни позволява да подобряваме уебсайта, както и цялостното потребителско изживяване.

Как да изключите бисквитките?

Всички съвременни браузъри ви позволяват да променяте настройките за бисквитки. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню „опции“ или „предпочитания“ на вашия браузър.

Доставка

Доставката на поръчките се извършва с фирмa Еконт и се извършват само на географската територия на Република България. Цената на доставката отговаря на стандартните тарифи за куриерски услуги на Еконт в рамките на страната.

Рекламация

 Рекламация на стока може да се направи в случаите, когато:

– стоката има фабричен дефект;

– изпратен е грешен артикул.

Връщане на стока:

На основание чл. 55, ал.1 от ЗЗП

Privacy Policy

Privacy and protection

Our website address is: http://shop.tonediko.com.

Entering our site does not require registration. We do not share or distribute your data for marketing or other purposes to third parties.

What personal information do we collect?

Upon request in the contact form – name, e-mail address, contact phone. For orders and delivery of goods: two names, e-mail address, contact phone, country, address for delivery of ordered goods. For the issuance of the invoice and its processing – your name, an address for the invoice, an address for the delivery, an electronic address, used method for payment, the amount of payment.

Cookies

Cookies are small text files that are stored on your computer or mobile device. The cookie function is to distinguish you from other users on the same web site or to keep certain information related to your preferences. They are used by most sites to make it easier for you to surf.

Efficiency and functionality

Productivity cookies aim at collecting statistical information and delivering content to individual user preferences. Through them, we anonymously measure the number of visits, viewed pages, visitor activity, and site visits. These cookies help us analyze traffic, which allows us to improve the website as well as the overall user experience.

How to disable cookies?

All modern browsers let you change your cookie settings. Typically, you can find these settings in the “Options” or ”Preferences” menu of your browser.

Delivery

The delivery of orders is made by courier companу Econt and are made only on the geographical territory of the Republic of Bulgaria. The delivery price corresponds to the standard tariffs for Econt courier services within the country.

Reclamation

 Goods may be reclaimed in cases where:

– the product has a factory defect;

– wrong item has been send.

Return of goods

Pursuant to Art. 55, para 1 of the CPL